Copyright © 2016

Copyright © 2016 Medycynabezgranic.eu

Designed by DronAir.pl

Co to jest BEST DOCTORS®​?

BEST DOCTORS® jest to program zapewniający świadczenia i pomoc w przypadku zachorowania na najczęstsze choroby trapiące ludzi w XXI wieku. Są to m.in.:

- nowotwór

- przeszczep szpiku kostnego

- przeszczep narządów

- wszczepienie by-passów

- operacja naprawcza zastawki serca lub zabiegi neurochirurgiczne

 

Co otrzymam przystępując do programu?

Przystępując do programu otrzymasz gwarancję pomocy w przypadku wystąpienia u Ciebie zachorowania określonego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia <pobierz OWU>. Pomoc ta objawia się w następujących obszarach:

  • przygotowanie raportu o Twoim stanie zdrowia

  • organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą

  • organizacja i pokrycie kosztów podróży

  • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania również dla Twojego opiekuna

  • świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą

  • zwrot kosztów leków zakupionych w Polsce

  • opieka ambulatoryjna po powrocie do kraju

 

Limit świadczeń wynosi 2.000.000 Euro i przysługuje na cały okres trwania ubezpieczenia!

 

Ile to kosztuje?

Ubezpieczenie BEST DOCTORS® kosztuje 97zł miesięcznie.

 

Kto może zawszeć ubezpieczenie?

Ubezpieczenie może zawrzeć każdy, kto ukończył 18 a nie przekroczył 64 roku życia u którego nie zdiagnozowano choroby będących przedmiotem ubezpieczenia. <więcej informacji tutaj>

 

Mam nadciśnienie. Czy mogę przystąpić do ubezpieczenia?

Tak. Nadciśnienie nie należy do chorób wyłączających możliwość przystąpienia do ubezpieczenia. Wykaz chorób uniemożliwiających przystąpienie do ubezpieczenia znajduje się tutaj <wykaz chorób>

 

Jak długo trwa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Best Doctors® może trwać aż do 85 roku życia. Może się skończyć wskutek wypowiedzenia umowy lub wykorzystania pełnej kwoty ubezpieczenia (2.000.000 Euro)

 

Mam wykupione ubezpieczenie Best Doctors® czy obejmuje ono również moją rodzinę?

Nie. Z ubezpieczenia Best Doctors® może skorzystać tylko jedna osoba (podpisujący wniosek)

 

 

 

 

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA / FAQ


 

Medycyna bez granic

best doctors